hockey; youth hockey; cambridge youth hockey; ice skating

Home
 
 
My my My my
 
 
 
 
 
 
 Mon 04/01/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Cambridge, Simoni 6:00p 7:00p  >VHL> U12 Practice    CR 
6:00p 7:00p  >VHL> U14 Practice    CR 
7:00p 8:00p  >VHL> Squirt 1 Practice    CR 
7:00p 8:00p  >VHL> Squirt 2 Practice    CR 
8:00p 9:00p  >VHL> Peewee 1 Practice    CR 
8:00p 9:00p  >VHL> Peewee 2 Practice    CR 
 Tue 04/02/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Cambridge, Simoni 6:00p 7:00p  >CHHL> CHHL (All Skaters) Practice    CR 
6:00p 7:00p  >VHL> Mite 1 Practice    CR 
7:00p 8:00p  >VHL> Bantam 2 Practice    CR 
7:00p 8:00p  >VHL> Bantam 3 Practice    CR 
 Wed 04/03/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Cambridge, Simoni 6:00p 7:00p  >CHHL> CHHL (All Skaters) Practice    CR 
6:00p 7:00p  >VHL> Mite 1 Practice    CR 
7:00p 8:00p  >VHL> Bantam 2 Practice    CR 
7:00p 8:00p  >VHL> Bantam 1 Practice    CR 
 Thu 04/04/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Cambridge, Simoni 6:00p 7:00p  >VHL> Squirt 1 Practice    CR 
6:00p 7:00p  >VHL> Squirt 2 Practice    CR 
7:00p 8:00p  >VHL> Peewee 1 Practice    CR 
7:00p 8:00p  >VHL> Peewee 2 Practice    CR 
 Fri 04/05/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Cambridge, Simoni 6:00p 7:00p  >VHL> Bantam 1 Practice    CR 
6:00p 7:00p  >VHL> Bantam 3 Practice    CR 
 Sat 04/06/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Cambridge, Simoni 10:00a 12:00p  >CHHL> CHHL (All Skaters) Practice    CR 
12:00p 1:00p  >VHL> U12 Practice    CR 
12:00p 1:00p  >VHL> U14 Practice    CR